Εμφανίσεις της Μπάντας του Δήμου Πατρέων και του σχήματος Jazz της μπάντας

Εμφανίσεις της Μπάντας του Δήμου Πατρέων και του σχήματος Jazz της μπάντας

Με την δική της μελωδική παρουσία πλαισιώσει η μπάντα τις εκδηλώσεις
«Χριστούγεννα είναι…» που διοργανώνει ο πολιτιστικός οργανισμός Δήμου
Πατρέων. Το πρόγραμμα των εμφανίσεών της διαμορφώνεται ως εξής:
Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 19:00 – 20:00 Πλατεία Όλγας (Σχήμα jazz)
Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 12:00 – 13:00 Πλατεία Γεωργίου (Σχήμα jazz)
Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 19:00 – 20:00 Πλατεία Γεωργίου (Σχήμα jazz)
Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 18:00 Κέντρο Πόλης (Ψηλά Αλώνια, Πλατεία τριών
Ναυάρχων, Ρήγα Φεραίου, Πλατεία Γεωργίου).
Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 18:00 Κέντρο Πόλης (Πλατεία Όλγας, Ρήγα Φεραίου,
Πλατεία Γεωργίου)

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *