ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος είναι μέλος του Διεθνούς Οργανισμού SOS Children’s
Villages International, που λειτουργεί σε 134 χώρες. Στην Ελλάδα, τα Παιδικά Χωριά SOS είναι
ειδικά αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, που ιδρύθηκε το 1975 με σκοπό την
προστασία των παιδιών, τα οποία για σοβαρούς κοινωνικούς λόγους στερούνται μόνιμα τη
φροντίδα των φυσικών τους γονιών.
Στο πλαίσιο της φροντίδας για το παιδί και την οικογένεια, στα Παιδικά Χωριά SOS ξεκινήσαμε
το 1999 στην Αθήνα, στην περιοχή της Κυψέλης, τη λειτουργία του πρώτου Κέντρου Στήριξης
Παιδιού και Οικογένειας, με στόχο την υποστήριξη οικογενειών σε κρίση και την εφαρμογή
μιας ολοκληρωμένης πολιτικής πρόληψης, η οποία περιελάμβανε:
 Την πρώιμη ανίχνευση των καταστάσεων στις οποίες τα παιδιά λειτουργούν υπό
δυσμενείς συνθήκες ανάπτυξης
 Την έγκαιρη διάγνωση και επιλογή της κατάλληλης θεραπείας
 Την πλαισίωση της οικογένειας με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση, με τις
δικές της δυνάμεις, των δυσκολιών που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά της
 Τη λειτουργία εργαστηρίων με στόχο την ανάπτυξη της επικοινωνίας και της
συναισθηματικής έκφρασης των παιδιών
Τα τελευταία χρόνια η οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μας, έχει επιφέρει μια διαρκή
επιδείνωση των συνθηκών ζωής σε όλα τα επίπεδα, με αποτέλεσμα τη δραματική αύξηση του
αριθμού οικογενειών, παιδιών και νέων, που κινδυνεύουν να βρεθούν εγκλωβισμένοι στο
φαύλο κύκλο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Έχοντας ως στόχο την
ανταπόκριση στις νέες αυτές συνθήκες και χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος,
διευρύναμε και ενισχύσαμε τη δράση των Κέντρων Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, σε δέκα
σημεία σε όλη την Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα, την Αλεξανδρούπολη, το Ηράκλειο,
τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, την Καλαμάτα, την Κομοτηνή, την Πάτρα, τον Πειραιά και το
Περιστέρι, δημιουργώντας έτσι ένα μοναδικό πανελλαδικό δίκτυο.
Πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση στη δυσλειτουργική οικογένεια, με στόχο την
ενδυνάμωσή της και την κατά το δυνατόν αποκατάσταση της ικανότητάς της να ανταποκριθεί
θετικά στις ανάγκες της καθημερινότητας, με τις δικές της δυνάμεις και να αποτελέσει ένα
ασφαλές περιβάλλον φροντίδας για τα παιδιά.
Υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες που παρέχουμε δωρεάν στα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας αφορούν:
 Εκτίμηση – διάγνωση παιδιών και γονέων
 Συστηματική συμβουλευτική και υποστήριξη προς τους γονείς για την κατάλληλη
αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν στην οικογένεια
 Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και γονέων
 Ψυχοθεραπευτική παρέμβαση
 Εκπαιδευτική βοήθεια στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.
 Δημιουργική απασχόληση παιδιών
 Υλική βοήθεια σε είδη διατροφής, ένδυσης, υπόδησης, σχολικά, οικιακό εξοπλισμό
και οικονομική ενίσχυση σε εξαιρετικές περιπτώσεις
Συνεργασία με την τοπική κοινωνία

Στα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας αναπτύσσουμε συγκεκριμένες δράσεις σε
συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, στις οποίες λειτουργούμε, έχοντας ως στόχο την
πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των οικογενειών και των παιδιών. Συγκεκριμένα:
 Παρέχουμε υποστήριξη εκπαιδευτικού – συμβουλευτικού χαρακτήρα σε δασκάλους,
βρεφονηπιαγωγούς και άλλους επαγγελματίες που έχουν αντικείμενο εργασίας
σχετικό με τα παιδιά
 Παρέχουμε εκπαίδευση σε νέους επαγγελματίες και πρακτική άσκηση σε φοιτητές
σχολών Ψυχολογίας, Κοινωνικής Εργασίας και Λογοθεραπείας
 Συνεργαζόμαστε με φορείς παροχής υπηρεσιών πρόνοιας, υγείας, απασχόλησης κ.ά
για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των οικογενειών και των παιδιών
 Προωθούμε την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε
θέματα που αφορούν στην προαγωγή των Δικαιωμάτων του Παιδιού
Επιστημονικό Προσωπικό
Το προσωπικό των Κέντρων Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας αποτελούν: Επιστημονικός
υπεύθυνος, Κοινωνικός Λειτουργός, Κλινικοί Ψυχολόγοι, Ειδικός Παιδαγωγός,
Λογοθεραπευτής κλπ.
Κέντρο Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης
Πλέον, εκτός του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας το οποίο λειτουργεί από το 2017
στην Πάτρα στην οδό Αθανασίου Διάκου 70, στην περιοχή των Υψηλών Αλωνίων ως
ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρωτοβάθμιας πρόληψης στην κοινότητα, τον Φεβρουάριο του
2019 ξεκίνησε τη λειτουργία του στο ίδιο κτίριο το Κέντρο Μαθησιακής και Παιδαγωγικής
Υποστήριξης.
Το Κέντρο Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης απαντά στη διαπιστωμένη ανάγκη
πολλών παιδιών -μαθητών για μαθησιακή υποστήριξη (προετοιμασία των μαθημάτων της
επόμενης μέρας) των οποίων οι οικογένειες για οικονομικούς ή /και άλλους λόγους, αδυνατούν
να ανταποκριθούν.
Συγκεκριμένα, το Κέντρο Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης προσφέρει, σε
καθημερινή βάση και μετά το σχολείο, σε μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων του
Δημοτικού καθώς και σε μαθητές της Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Μαθήματα Γλώσσας / Αριθμητικής για παιδιά του Δημοτικού
 • Φιλολογικά μαθήματα / Μαθηματικά / Φυσική για παιδιά του Γυμνασίου
 • Μαθήματα Αγγλικής γλώσσας
 • Εκμάθηση Η/Υ
 • Ψυχοπαιδαγωγικές δραστηριότητες (προσαρμοσμένες ηλικιακά)
 • Συμβουλευτική Γονέων (ομάδες)
 • Ελαφρύ γεύμα για τα παιδιά
  Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό
  (εκπαιδευτικούς και άλλες ειδικότητες) εντελώς δωρεάν και στο πρόγραμμα εντάσσονται
  παιδιά οικογενειών με τεκμηριωμένα χαμηλό εισόδημα.
Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *