ΣΥΡΜΑ Ε.Π.Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΣΥΡΜΑ Ε.Π.Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Η ΣΥΡΜΑ Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των περιφράξεων και των σιδηροκατασκευών από την δεκαετία του ’80.Με συνέπεια και υπευθυνότητα στην εργασία τους κατάφεραν να είναι σήμερα από τις πλέον αξιόπιστες…