Σεμινάρια Κινηματογράφου «Ντύσου Σκηνοθέτης»

Στο πλαίσιο του «Καλοκαιρινού Φεστιβάλ Καρναβαλιού» πουθα υλοποιηθεί από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου με αφορμή τοπρόγραμμα Sparc και χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακόπρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – InterregGreece – Italy 2104…