«Το Ψέμμα Μου» - Γιώτα Νέγκα & Παναγιώτης Καλαντζόπουλος

«Την αρχή από “Το Ψέμμα Μου” την χρωστάω στο Αlicante του Ζακ Πρεβέρ ύστερα πήρε τον δρόμο του. Καμιά φορά με το ψέμμα αγγίζει κανείς αλήθειες πιο βαθειές που δεν…