Τα βιβλία παίρνουν μορφή στο πολύεδρο

Ξεκινούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα

το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο.
Εκπαιδευτικές ψυχαγωγικές δράσεις για παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών.