"Από την Απελευθέρωση στα Δεκεμβριανά" στις 12 Ιανουαρίου

04 Ιανουαρίου 2019

Τα ενδιαφέροντα συμπεράσματα του τόμου Πρακτικών του Παντείου Πανεπιστημίου για την νεώτερη Ιστορία, υπό τον

τίτλο, «Από την Απελευθέρωση στα Δεκεμβριανά: μία τομή στην νεώτερη πολιτική Ιστορία της Ελλάδας» θα παρουσιαστούν στην Αγορά Αργύρη Πάτρας, στις 12 Ιανουαρίου, στις 6.30 μμ, από τρεις προσωπικότητες της Ιστορίας, με συντονιστή τον Προκόπη Παπαστράτη, ομότιμο καθηγητή Ιστορίας του Παντείου.

Πρόκειται για τους:
Μόσχο Βασίλη, διδάκτορα Ιστορίας Παντείου Πανεπιστημίου,
Μανουσάκης Βασίλη, μεταδιδακτορικό ερευνητή Πανεπιστημίου Κρήτης και
Μόσχο Γιώργο, ερευνητή ιστορίας-συγγραφέα, από την Πάτρα, που θα αναφερθεί σε άγνωστες πτυχές των πρώτων ημερών, μετά την απελευθέρωση της πόλης και στα «μικρά δεκεμβριανά» του Ιανουαρίου 1945 στην Πάτρα.  

Όπως πλέον είναι γνωστό, το 1944 ήταν μια καθοριστική χρονιά στη σύγχρονη ελληνική Ιστορία. Όχι μόνο επειδή στα 1944 απελευθερώθηκε η Ελλάδα από τους Γερμανούς κατακτητές αλλά και γιατί, πριν συμπληρωθούν 2 μήνες, εκδηλώθηκε μια σύγκρουση, τα Δεκεμβριανά, που προσδιόρισαν το είδος κράτους που διαδέχθηκε τις κατοχικές κυβερνήσεις αλλά και καθόρισαν τον τύπο, τη μορφή, τις διαδικασίες και τα δημοκρατικά όρια της μεταπολεμικής κοινωνικής και πολιτικής  εξέλιξης της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στην κατεύθυνση της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, διοργάνωσε από τις 19 έως τις 23 Νοεμβρίου 2014  Συνέδριο με θέμα: «Από την Απελευθέρωση στα Δεκεμβριανά: μια τομή στην νεότερη πολιτική ιστορία της Ελλάδας».

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η ανάλυση, στη βάση δύο θεματικών αξόνων που θέτουν, μια σειρά ζητήματα σε σχέση με τα οποία υπάρχει διαδοχή ανοικτών θεμάτων και ερωτημάτων που απαιτούν μια ενδελεχέστερη, και πάντως πιο συνεκτική, ως προς το τύπο, τη δομή αφήγησης και τη θεωρία ανάλυσης, ιστορική προσέγγιση.
Στο συνέδριο αυτό έγιναν ανακοινώσεις ογδόντα προσωπικοτήτων από τον χώρο της ιστοριογραφίας και της έρευνας της εποχής αυτής. Τα συμπεράσματα του Συνεδρίου, με την επεξεργασία και επιμέλεια της Επιτροπής υπό τον ομότιμου καθηγητή της Ιστορίας Παντείου Πανεπιστημίου Προκόπη Παπαστράτη, Μιχ. Λυμπεράτου και Λη Σαράφη, καταχωρήθηκαν σε έναν εξαιρετικό τόμο 777 σελίδων και δόθηκαν στη δημοσιότητα από την «Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία» το 2016.

Η παρουσίαση αυτού του τόμου, θα  γίνει στις 12 Ιανουαρίου 2019, στις 6.30 μμ, στην «Αγορά Αργύρη» της Πάτρας από τριμελή ομάδα που αποτελείται από τους:
Μόσχο Βασίλη, διδάκτορα Ιστορίας Παντείου Πανεπιστημίου,
Μανουσάκη Βασίλη, μεταδιδακτορικό ερευνητή Πανεπιστημίου Κρήτης και τον
Μόσχο Γιώργο, ερευνητή ιστορίας-συγγραφέα, από την Πάτρα.