Ο Σωκράτης Μάλαμας έρχεται στην Πάτρα

12 Φεβρουαρίου 2019

Την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 έρχεται στην Πάτρα ο Σωκράτης Μάλαμας

για μια μοναδική συναυλία στον Πολύχωρο Αίγλη