ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ-«Η Λέσχη των Μικρών Αρχαιολόγων»

12 Οκτωβρίου 2018

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας διοργανώνει για 4 η χρονιά στο Μουσείο τη Λέσχη Μικρών Αρχαιολόγων και

προσφέρει στους µικρούς της φίλους ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις, οι οποίες συνδυάζουν τη µάθηση µε το παιχνίδι και την εικαστική έκφραση.

 

Η Λέσχη αφορά στη δηµιουργία µιας σταθερής οµάδας 20 µαθητών Β’-Ε’ τάξης ∆ηµοτικού. Τα µέλη της οµάδας θα έχουν 9 µηνιαίες συναντήσεις δίωρης διάρκειας η καθεµία, µε σκοπό τη συµµετοχή σε δηµιουργικές δραστηριότητες και παιχνίδια µε αφορµή εκθέµατα του Μουσείου καθώς και τη γνωριµία µε πτυχές του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού εν γένει. Η 1 η συνάντηση θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 20.10.2018, ώρες 10:00-12:00.

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

 

Επόµενες συναντήσεις (πάντα Σάββατο):

-17.11.2018

-15.12.2018

-19.1.2019

-16.2.2019

-16.3.2019

-20.4.2019

-25.5.2019

-8.6.2019

 

Σχεδιασµός/υλοποίηση: Αλεξία Μπαρδάκη, Το σύνολο των δράσεων παρέχεται δωρεάν. Απαραίτητες οι δηλώσεις συµµετοχής 12.10.2018, τηλ. 2610-275070,-276207 (εσωτ. 129), 09:00- 14:00. Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους µικρούς επισκέπτες που δεν έχουν λάβει µέρος στις δράσεις του Μουσείου µέχρι τώρα.

 

 

Από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα η διατροφή έχει κυρίαρχο ρόλο στη ζωή των ανθρώπων καθώς δεν είναι

απαραίτητη µόνο για την επιβίωσή τους αλλά έχει οικονοµική και κοινωνική διάσταση. Οι διατροφικές προτιµήσεις των αρχαίων Ελλήνων αποκαλύπτουν τη σχέση τους µε το φυσικό περιβάλλον, υποδηλώνουν ιδέες και πολιτισµικές αξίες, παράγουν νοήµατα και διαµορφώνουν πρακτικές και τελετουργίες. Το σιτάρι, το κρασί και το λάδι είναι δώρα των θέων και αποτελούν τη βάση της διατροφής τους.

 

Τι έτρωγαν και τι έπιναν οι αρχαίοι Έλληνες;

Τι ήταν η µάζα, ο κυκεώνας και το ωόθριον;

Ποια ήταν τα γλυκίσµατά τους;

 

Την Κυριακή 21.10.2018 οι µικροί φίλοι του Μουσείου µπορούν να γνωρίσουν τον είδη διατροφής των αρχαίων Ελλήνων και να «γευτούν» τα ιδιαίτερα εδέσµατά τους.

Η δράση απευθύνεται σε παιδιά 7-11 χρονών.

Ώρες διεξαγωγής: 11:00-12:30

Υπεύθυνη: Αλεξία Μπαρδάκη

 

Το πρόγραµµα παρέχεται δωρεάν στα παιδιά

και σε έναν συνοδό. Απαραίτητες οι δηλώσεις

συµµετοχής 19.10.2018, τηλ. 2610-

275070,276207 (εσωτ. 129), 09:00-14:00.